TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP

Nâng cao nhận thức và tôn trọng các quy trình là trách nhiệm của chúng tôi. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm là vô cùng quan trọng, các đối tác cuối cùng trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho vật liệu an toàn thực phẩm là một điều kiện bắt buộc, điều này cho thấy rằng các vật liệu được sử dụng phải đáp ứng điều kiện an toàn nếu được sử dụng cho sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào tiếp xúc với thực phẩm cho dù nó được làm bằng kim loại, gốm sứ, giấy, hoặc nhựa. Điều này bao gồm cả bộ phận cấu thành trong máy móc thiết bị được sử dụng để chế biến thực phẩm. Điều quan trọng là trong bất kỳ bộ lọc tiếp xúc với thực phẩm khi chế biến phải phù hợp cho thực phẩm. Nguyên vật liệu lọc của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu nhất định và được tích hợp vào các ứng dụng chế biến thực phẩm trong các nhà máy, trong đó yêu cầu các nguyên liệu liên quan tiếp xúc với thực phẩm; bao gồm cả vận chuyển, đóng gói và lưu trữ kho....